společnost reference architektura / design animace / video vizualizace / 3D grafika

vizualizace / 3D grafika

Počítačová vizualizace představuje v současné době standardní prezentační nástroj. V principu umožňuje různým grafickým způsobem představit jakýkoliv návrh, předmět, technologii či myšlenku na papíře nebo na monitoru počítače. Úroveň a kvalita zobrazení podléhá konkrétnímu požadavku a může se pohybovat od stylizovaného schématu až po fotorealismus. Je zřejmé, že těchto vlastností se dá s výhodou využít v celé řadě kreativních oborů.

 

Naší specializací jsou zejména obory související s architekturou a stavebnictvím, jako jsou vizualizace interiérů i exteriérů budov, vizualizace inženýrských staveb a širších celků, ale i vizualizace technologie či designu.

 

 

Ukázka vizaualizace stavby