společnost reference architektura / design animace / video vizualizace / 3D grafika

lávka pro pěší - Praha, Zahradní město

vizualizace

Ukázka vizualizace

vizualizace projektu lávky pro pěší na Zahradním městě v Praze

zadavatel: Metroprojekt Praha, a.s.

Ukázka vizualizace Ukázka vizualizace Ukázka vizualizace